O szkole

grow_up_2016_12Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych sięga 1962 roku. W murach naszej szkoły zdobywało wiedzę, rozwijało swoje zainteresowania, uczyło się postaw patriotycznych kilka pokoleń mieszkańców Sulechowa i okolic. Jest to miejsce z tradycjami.

Początkowo placówka funkcjonowała jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ1), a uczniowie mogli zdobyć zawód ślusarza lub elektromontera. Jako ciekawostkę można dodać, iż w pierwszym roku istnienia szkoły, rozpoczęło w niej naukę 75 uczniów. Drugi rok szkolny przyniósł bardzo ważną zmianę. Przy ZSZ1 otwarto nowy budynek szkolny. Wybudowano go w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Aż do dzisiaj odbywają się w nim zajęcia.