Moduły

Moduły – jednostki modułowe Klasa
I II III IV
I II I II I II I II
M1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej 3 1 1 1 1 1    
M1.J1. Przestrzeganie przepisów BHP 2              
M1.J2. Prowadzenie działalności gospodarczej 1 1            
M1.J3. Posługiwanie się językiem obcym     1 1 1 1    
M2. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 5 7 8 8        
M2.J1. Przygotowanie stanowiska komputerowego 5 3            
M2.J2. Przygotowanie urządzeń peryferyjnych   4 3          
M2.J3. Naprawa sprzętu komputerowego     5 8        
M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi     6 6 5 5    
M3.J1. Projektowanie i instalowanie sieci komputerowych LAN     2 2 2 2    
M3.J2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych     2 2 1 1    
M3.J3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi     2 2 2 2    
M4. Tworzenie baz danych i aplikacji internetowych     2 2 13 13 12  
M4.J1. Tworzenie stron internetowych         2 2 2  
M4.J2. Tworzenie i administrowanie bazami danych     2 2 4 4 4  
M4.J3. Tworzenie aplikacji internetowych         7 7 6
Reklamy